Mantelzorger 2019-11-15T12:31:15+01:00

Blijk van waardering

Deze waarderingspas is in samenwerking met lokale winkeliers en ondernemers een persoonlijke blijk van waardering en een steuntje in de rug. Daarmee zeggen we: wij zien wat u doet voor uw naaste(n) en zijn daar erg blij mee!

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan bent u mantelzorger en verdient dit beetje extra waardering. Het verlenen van gebruikelijk zorg, zoals de opvoeding van een kind, valt niet onder mantelzorg.

Voorwaarden voor het als mantelzorger aanvragen van De Ronde Venen Pas

U komt in aanmerking voor De Ronde Venen Pas wanneer:

  • U mantelzorger bent, zoals in bovenstaande tekst staat beschreven.
  • Degene voor wie u zorgt in de gemeente De Ronde Venen woont.
  • U als mantelzorger geregistreerd staat bij Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen.
  • De zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en/of gemiddeld acht uur per week.
  • De zorgontvanger en u, als mantelzorger, toestemming geven voor de registratie van uw contactgegevens.

Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen

Bij vragen over mantelzorg in gemeente De Ronde Venen en voor het – als mantelzorger – aanvragen van De Ronde Venen Pas, neemt u contact op met het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen: tel. (0297) 230 280 of per e-mail: mantelzorg@stdb.nl.

NEEM CONTACT OP MET TYMPAAN DE BAAT